Vertaistoiminta

Taiteen Sulattamon vertaistoiminta

Taiteen Sulattamo tarjoaa soveltavan taiteen keinoin toteutettua vertaistoimintaa. Toiminnan lähtökohtana on Kulttuurin Verso
-hankkeessa (2019–2021) kehitetty Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja -koulutusmalli, jonka avulla koulutetaan toimintamenetelminään erilaisia taiteenmuotoja käyttäviä vertaisryhmänohjaajia.

Taiteen Sulattamo kouluttaa Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaajia sekä tarjoaa verkostotoimintaa valmistuneille ohjaajille.


Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja -koulutusmalli

Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja -koulutusmalli nojaa toipumisorientaation viitekehykseen, jossa diagnoosien sijaan keskitytään ihmisen voimavaroihin ja vahvuuksiin. Se on saanut inspiraationsa kulttuuripajamallista. Kokonaisuus on laajuudeltaan noin 5 opintopistettä. 

Malli eroaa kehittäjien Hoppi ja Mansikkala mukaan muista vertaisohjaajakoulutuksista siinä, että oppimiskäsitys on uudenlainen: toiminnallinen ja kokemuksellinen. Vertaistoiminta toteutuu konkreettisesti koulutukseen sisältyvän käytännön harjoittelun muodossa. 

Koulutuksia on järjestetty Helsingissä, Tampereella, Turussa, Kouvolassa ja Oulussa.


Tutustu koulutuksissa syntyneisiin sisältöihin

Kulttuurin Verso -hankkeen koulutuksissa syntyi valtava määrä koulutettavien vertaisryhmänohjaajien luomia sisältöjä. Alla olevasta linkistä pääset tutustumaan vertaisryhmänohjaajien luomiin toimintoihin.