Vertaisryhmänohjaaja-koulutukset

Ei avoinna olevaa koulutushakua.

Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaajakoulutus

Koulutuksessa opetellaan ryhmän ohjaamista toiminnallisesti taiteen keinoin. 

Koulutuksessa

 • Löydät omat vahvuutesi ohjaajana
 • opit konkreettisia työvälineitä ryhmän ohjaamiseen
 • tutustut taidemenetelmien soveltamiseen osana ryhmän ohjaamista
 • saat PAIKKO-osaamistodistuksen

Kenelle?

Sinulle joka olet itse kokenut mielenterveyden tai päihteiden käytön kanssa haasteita elämäsi varrella ja haluat nyt tarjota vertaistukea hyödyntäen eri taidemenetelmiä. 

Aiempaa kokemusta taiteen tekemisestä tai ryhmän ohjaamisesta et tarvitse. Motivaatio kokeilla ja oppia uutta riittää.

Hae mukaan maksuttomaan koulutukseen, jossa pääset opettelemaan taiteen soveltamista vertaisryhmän ohjaamisessa!

Koulutus koostuu neljästä osa-alueesta, jotka ovat:

 • ryhmän ohjaamisen ja taidelähtöisten menetelmien opetteleminen
 • oman taidetyöpajan suunnitelman kehittäminen
 • vertaisryhmänohjaus koulutuksen aikana
 • sekä toiminnan arviointi.

Koulutuksen aikana suunnitellaan oman osaamisen ja kiinnostuksen kohteiden pohjalta 4 x 2 tunnin työpaja, jonka jokainen toteuttaa haluamassaan vertaisryhmässä ja toimintaympäristössä. Koulutukseen sisältyy ohjaus ja tuki ryhmän perustamiseen, aloittamiseen ja ohjaamiseen.

Koulutuksen jälkeen sinulla on valmiudet perustaa itseäsi kiinnostava vertaisryhmä sekä ohjata ryhmän toimintaa käyttäen taidetta työvälineenäsi. Koulutuksen läpäiseminen edellyttää läsnäoloa ensimmäisenä päivänä sekä 80-prosentin läsnäoloa.

Jokainen koulutuksesta valmistuva saa Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaajatodistuksen ja PAIKKO-todistuksen. 
Koulutuksen oppimisympäristö on tunnistettu PAIKKO-järjestelmän avulla. Koulutuksesta saa valtakunnallisesti yhdenmukaisen osaamistodistuksen, jossa osaaminen on arvioitu suhteessa Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon osan ”Kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimiminen” ammattitaitovaatimuksiin.

Ryhmään valitaan korkeintaan 10 henkilöä.

Vertaisryhmänohjaaja -koulutukseen hakeminen:

Hae koulutukseen täyttämällä Webropol-hakemus, kun koulutushaku on käynnissä.


Päättyneet koulutukset

 • Helsinki Taiteen Sulattamo ry 2023/2024 syksy
 • Helsinki Taiteen Sulattamo ry 2023 kevät
 • Kouvola, yhteistyössä Parik Säätiö 2022/2023kevät
 • Helsinki, Taiteen Sulattamo ry 2022
 • Oulu, yhteistyössä Mielenvireys ry 2021
 • Turku, yhteistyössä Turun mielenterveysyhdistys ITU ry kanssa 2021
 • Pääkaupunkiseudulla kaksi koulutusryhmää 2019–2020
 • Tampere, yhteistyössä Sopimusvuori ry/Verstas toiminnan kanssa 2020


Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja -koulutusmalli

Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja -koulutusmalli nojaa toipumisorientaation viitekehykseen, jossa diagnoosien sijaan keskitytään ihmisen voimavaroihin ja vahvuuksiin. Se on saanut inspiraationsa kulttuuripajamallista. Kokonaisuus on laajuudeltaan noin 5 opintopistettä. 

Malli eroaa kehittäjien mukaan muista vertaisohjaajakoulutuksista siinä, että oppimiskäsitys on uudenlainen: toiminnallinen ja kokemuksellinen. Vertaistoiminta toteutuu konkreettisesti koulutukseen sisältyvän käytännön harjoittelun muodossa. 

Koulutuksia on järjestetty Helsingissä, Tampereella, Turussa, Kouvolassa ja Oulussa.TUTUSTU KOULUTUSMALLIIN


Tutustu koulutuksissa syntyneisiin sisältöihin

Kulttuurin Verso -hankkeen koulutuksissa syntyi valtava määrä koulutettavien vertaisryhmänohjaajien luomia sisältöjä. Alla olevasta linkistä pääset tutustumaan vertaisryhmänohjaajien luomiin toimintoihin.TUTUSTU SISÄLTÖIHIN