Vertaisryhmänohjaaja -koulutukset

Tulevat koulutukset

Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja -koulutus Kouvolassa 4.10.-30.11.2022. Haku koulutukseen on auki 18.8.-15.9.2022.

Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaajakoulutus Helsingissä 2.5.2022 alkaen. Koulutus käynnissä.


Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja -koulutus

Koulutukseen osallistuminen ei vaadi aikaisempaa kokemusta taiteen tekemisestä tai ryhmänohjaamisesta. Motivaatio kokeilla ja oppia uutta riittää.

Koulutus koostuu neljästä osa-alueesta: ryhmän ohjaaminen, soveltava taide, oman ohjaussuunnitelman kehittäminen ja testaaminen sekä vertaistyönohjaus harjoittelun aikana.

Koulutuksen jälkeen osallistujalla on valmiudet perustaa itseään kiinnostava vertaisryhmä sekä ohjata ryhmän toimintaa.

Koulutus on ryhmänohjaamisen opiskelua toiminnallisesti soveltavan taiteen keinoin. Koulutus sisältää perusteet ryhmän ohjaamiseen, soveltavaan taiteeseen sekä taiteen soveltamiseen omassa vertaisryhmän ohjaamisessa. 

Koulutukseen sisältyy vertaistyönohjaus ja tuki oman ryhmän perustamiseen, aloittamiseen ja ohjaamiseen.

Koulutuksen rakenne

  • Lähiopetuksen tuntimäärä: 120h (oppituntia)
  • Oman ohjaussuunnitelma toteuttaminen: 12h
  • Vertaistyönohjaus -tapaamiset: 3 x 2h
  • Koulutuksen aikana suunnitellaan oman osaamisen ja kiinnostuksen kohteiden pohjalta 4 x 1.5 tunnin työpaja, jonka vertaisryhmänohjaaja toteuttaa haluamassaan ryhmässä.

Mitä koulutuksesta saa?

Koulutuksen tavoitteena on löytää omat vahvuudet ohjaajana sekä konkreettisia työvälineitä ryhmän ohjaamiseen, tunnistaen haasteet, joita ryhmänvetäjä kohtaa työssään. Koulutuksen aikana osallistuja pääsee kehittämään omaa ja uudenlaista ryhmätoimintaa. Välineitä taiteen soveltamiseen ryhmätoiminnassa. Koulutuksen jälkeen osallistujalla on valmiudet perustaa itseään kiinnostava vertaisryhmä sekä ohjata ryhmän toimintaa.


Päättyneet koulutukset

  • Oulu, yhteistyössä Mielenvireys ry 2021
  • Turku, yhteistyössä Turun mielenterveysyhdistys ITU ry kanssa 2021
  • Pääkaupunkiseudulla kaksi koulutusryhmää 2019-2020
  • Tampere, yhteistyössä Sopimusvuori ry/Verstas toiminnan kanssa 2020