Kategoriat
ArtWell Tiedote Yleinen

Tutustu ArtWell-hankkeen julkaisuihin

Kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellinen arviointi: arviointimenetelmät ja toimenpidesuositukset niiden jatkokehitykseen Suomessa -hankkeen (ArtWell) tulokset ja toimenpidesuositukset on julkaistu.

Kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellinen arviointi -hankkeessa (lyhyemmältä nimeltään ArtWell) on tarkasteltu kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellista arviointia ja arviointimenetelmiä, sekä kehitettty toimenpidesuosituksia arviointitoiminnan jatkokehitykseen Suomessa. Valtioneuvoston rahoittamaa tutkimushankketta on toteuttanut Itä-Suomen yliopiston Vaikuttavuuden talo yhdessä Taideyliopiston CERADA-tutkimuskeskuksen ja Kulttuurihyvinvointipoolin kanssa.

Selvityksen mukaan kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellinen arviointitutkimus on sekä kansallisesti että kansainvälisesti tarkasteltuna vielä vähäistä ja pistemäistä. Hankkeen mukaan taloudellisen arviointitoiminnan vahvistamiseksi tarvitaan lisää konkreettisia tekoja. Halutessaan Suomi voisi olla asiassa
kansainvälisestikin edelläkävijä.

Loppuraportti: Kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellinen arviointi – Arviointimenetelmien jatkokehitystarpeet Suomessa

Policy Brief: Kulttuurihyvinvointitoiminnan vaikuttavuus ja taloudellinen arviointi