Turvallisen tilan ohjeistus

Taiteen Sulattamon työpajoissa noudatetaan alla olevaa turvallisemman tilan ohjeistusta

Saavutaan ajoissa paikalle. Mikäli saavut paikalle myöhemmin, ethän keskeytä käynnissä olevaa toimintaa. Ajoissa oleminen on toisten työskentelyn kunnioittamista.

Ohjaaja on vastuussa työpajoista. Noudata siis ohjaajan antamia ohjeita. Ohjaajalta saat apua ja tukea ongelmatilanteissa. Jos koet tai huomaat työpajassa häiritsevää tai syrjivää käytöstä, ilmoita siitä ohjaajalle. 

Kunnioitetaan jokaisen omaa tilaa. Anna tasavertaisesti tilaa kaikille. Huolehdi, että kaikki tulevat keskustelussa kuulluksi ja pääsevät osallisiksi. Ethän puhu päälle. Kunnioitamme ihmisten fyysisiä ja emotionaalisia rajoja.

Käsitellään arkoja aiheita kunnioittavasti. Sulattamon työpajoissa osallistujat voivat halutessaan käsitellä taiteen kautta vaikeitakin aiheita. Muistathan kuitenkin ottaa muut ryhmäläiset huomioon arkoja aiheita käsitellessäsi. Kysy etukäteen, onko muille ryhmäläisille sopivaa ottaa sensitiivinen tai tunteita herättävä aihe puheeksi.

Pidetään puhelimet äänettömällä, ja mielellään pois näkyvistä. Jos odotat tärkeää puhelua, puhelin voi olla päällä. Ohjaaja näyttää paikan, missä puhua puhelimessa.

Ei oleteta tai yleistetä. Ethän tee johtopäätöksiä ulkonäön, toiminnan, käytöksen tai oletetun sosioekonomisen aseman perusteella. Kaikki ovat erilaisia ja tervetulleita sellaisina kuin ovat.

Ei on ei. Ethän häiritse ketään sanallisesti utelemalla yksityisasioista, koskemalla tai vaientamalla. Ei tarkoittaa aina ei:tä.

Puhutaan toisillemme kunnioittavasti. Noudatetaan hienovaraisuutta palautteen annossa. Älä arvostele, tai vitsaile toisen tekemisestä, sillä saatat tahattomasti loukata.

Kunnioitetaan toisten yksityisyyttä. Kaikki mitä puhutaan tai tapahtuu työpajoissa, jää työpajoihin. Pyydämme luvan kaikilta, joita kuvaamme tai muuten taltioimme. Kuvaa sinäkin hyvän tavan mukaisesti.

Päihteettömyys. Taiteen Sulattamon tukikohta on päihteetön. Ethän tule työpajoihin päihtyneenä.

Jokainen siivoaa omat jälkensä työpajan jälkeen.