Toiminta

Taiteen Sulattamo tuottaa avointa tavoitteellista taidetoimintaa. Toiminta on kohdennettu ennaltaehkäisevänä toimena syrjäytymisvaarassa oleville sekä sosiaalisen kuntoutumisen myöhäisvaiheessa oleville mielenterveys ja -päihdetoipujille ja se on toteutettu yhdessä mielenterveys- ja taiteenalan ammattilaisten kanssa.

Taiteellisen ryhmätoiminnan lisäksi Taiteen Sulattamo tuottaa taiteen ammattilaisten ja erityisryhmien kanssa toteutettuja korkealaatuisia ja kantaaottavia taiteellisia produktioita eri taiteen aloilla.

Taiteen Sulattamo järjestää myös taiteen keinoin toteutettavaa kokemus- ja vertaistoimintaa. Toiminta pitää sisällään kokemusasiantuntija- ja vertaisryhmänohjaaja -koulutuksia, kouluttajien koulutuksia sekä tukiverkoston valmistuneille kokemusasiantuntijoille, vertaisryhmänohjaajille ja kouluttajille.

Osana mielenterveystoipujien yhteiskunnalliseen aseman vaikuttamistyötä Taiteen Sulattamo nostaa esille toimintaan tai alaan liittyviä kehittämistarpeita joista syntyy kehittämishankkeita.

Kehittämishankkeet ovat Taiteen Sulattamon perustoiminnasta (taidetyöpajatoiminta, kokemus- ja vertaistoiminta, taiteelliset produktiot) irrallisia toimintoja, joilla pyritään vaikuttamaan yhteiskunnallisiin rakenteisiin sosiaalialan järjestötyön kentällä, edistämään mielenterveys- ja päihdetoipujien hyvinvointia sekä luomaan Sulattamolle ja muulle järjestökentälle uusia toimintamalleja tukemaan mielenterveystyötä.