Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Taiteen Sulattamo ry:ssä käsitellään henkilötietoja. Tietosuojaselostetta sovelletaan Taiteen Sulattamo ry:n tarjoamiin palveluihin kuten esityskutsuihin, markkinointiin, tiedottamiseen sekä uutiskirjeeseen.

“Henkilötiedolla” tarkoitetaan tietoa, josta yksittäinen henkilö voi olla suoraan tai epäsuorasti tunnistettavissa. Henkilötietojen lisäksi käsittelemme myös ei-henkilökohtaisia tietoja, joilla tarkoitetaan palveluiden käyttöä koskevia tietoja, joista ei voi tunnistaa yksittäisiä henkilöitä.

 1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä toimii Taiteen Sulattamo ry (Y-tunnus: 2610883-7)

Malmin Raitti 17 C

00700 Helsinki

Yhteystiedot: info@taiteensulattamo.fi / 040 180 6689

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Taiteen Sulattamo ry:ssä käsitellään henkilötietoja. Tietosuojaselostetta sovelletaan Taiteen Sulattamon tarjoamiin palveluihin kuten esityskutsuihin, markkinointiin, tiedottamiseen sekä uutiskirjeeseen.

“Henkilötiedolla” tarkoitetaan tietoa, josta yksittäinen henkilö voi olla suoraan tai epäsuorasti tunnistettavissa. Henkilötietojen lisäksi käsittelemme myös ei-henkilökohtaisia tietoja, joilla tarkoitetaan palveluiden käyttöä koskevia tietoja, joista ei voi tunnistaa yksittäisiä henkilöitä.

 1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä toimii Taiteen Sulattamo ry (Y-tunnus: 2610883-7)

Malmin Raitti 17 C

00700 Helsinki

Yhteystiedot: info@taiteensulattamo.fi / 040 180 6689

 1. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja käsittelyperusteet

Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:

 • Uutiskirjeiden sekä kutsujen lähettämiseen sähköpostitse
 • Tiedottamiseen
 • Palveluiden tuottamiseen, ylläpitoon, suojaamiseen ja kehittämiseen

Rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyperusteena on:

Sähköpostit: Uutiskirjeet, tiedottaminen, markkinointi, esityskutsut

Etunimi Sukunimi: Tiedottaminen, markkinointi, esityskutsut

Puhelinnumero: Tiedottaminen, markkinointi

Yhtiö/yhdistys: Tiedottaminen, markkinointi, esityskutsut

Rooli yhtiössä/yhdistyksessä: Tiedottaminen, markkinointi, esityskutsut

 1. Kerätyt tiedot ja tietolähteet

Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti käyttäjältä itseltään verkkosivun kautta.

Tiedot, jotka rekisteröity antaa:

Tietoja kerätään

 • Sähköpostilistoihin ilmoittautumalla
 • Yhteistyökumppaneilta
 • Kohderyhmien verkkosivuilta

Tällaisia tietoja ovat:

 • Sähköposti
 • Etu- ja sukunimi
 • Puhelinnumero
 • Yhtiö/yhdistys
 • Rooli yhtiössä/yhdistyksessä

Muualta kuin rekisteröidyiltä kerätyt henkilötiedot:

Keräämme henkilötietoja yhteistyökumppaneiltamme sekä yhdistysten ja yritysten verkkosivuilta kohdennettua markkinointia varten.

Kolmansilta osapuolilta saadut tiedot:

Palveluidemme yhteydessä saatetaan käyttää kolmansien osapuolien tarjoamia tiedotuslistoja. Käytämme näistä listoista vain sähköpostitietoja.

 1. Henkilötietojen säilyttäminen

Tietojen säilyttämisaika ja säilyttämiskriteerit vaihtelevat henkilötietoryhmittäin sen mukaan, mikä on tietyn henkilötietoryhmän käyttötarkoitus:

Henkilötietoryhmä Säilyttämisaika tai -kriteerit
Uutiskirje Sähköpostitiedot säilytetään, kunnes asiakas toivoo tietojensa poistamista
Mediatiedotuslista Päivitetään vuoden välein
Työsopimukset 10 vuotta
Työhakemukset 3 kuukautta
Ryhmämyynti Päivitetään tarvittaessa sekä asiakkaan toivoessa tietojensa poistamista
 1. Henkilötietojen vastaanottaja

Henkilötietoja ei luovuteta kolmannen osapuolen käyttöön ilman asiakkaan suostumusta.

 1. Evästeet ja muut seurantatekniikat

Käytämme ajoittain evästeitä, jäljitteitä, komentosarjoja ja muita vastaavia teknisiä tunnisteita ja tekniikoita tunnistaaksemme päätelaitteita, seurataksemme ja analysoidaksemme palveluiden käyttöä sekä käyttötottumuksia, parantaaksemme palveluiden laatua, mukautuvuutta ja tarjotaksemme suosituksia, kehittääksemme palveluita edelleen sekä mainonnan ja muun markkinoinnin kohdentamiseen.

 1. Henkilötietoja käsittelevät tahot

Tietoja voivat käsitellä vain erikseen nimetty henkilö, hallintopäällikkö Sandra Beech. Kaikki tietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisia.

Käytämme ulkopuolisia palveluntarjoajia teknisten ratkaisujen ja palvelujen toteuttamiseksi.

 1. Tietojen siirto kolmansiin maihin

Henkilötietoja ei käytetä EU:n ja ETA:n ulkopuolisissa palveluntarjoajissa teknisten ratkaisujen ja palvelujen toteuttamiseksi.

 1. Tietojen suojaus ja luottamuksellisuus

Henkilötiedot suojataan asianmukaisesti teknisin ja organisatorisin toimenpitein, mm. henkilötietojen pseudonymisoinnilla ja salauksella. Varmistamme myös vikasietoisuuden ja tietojen palauttamismahdollisuuden.

 1. Käyttäjän oikeudet
 • Tietojen tarkastaminen
 • Tietojen korjaaminen ja poistaminen
 • Oikeus tietojen siirtämiseen, käsittelyn rajoittamiseen ja käsittelyn vastustamiseen
 • Suoramarkkinoinnin kieltäminen
 • Suostumuksen peruuttaminen
 1. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Olennaisista muutoksista ilmoitamme palveluissamme ja/tai käyttäjältä saatuun sähköpostiosoitteeseen.

 1. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti. Tietosuojaviranomaisen yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto:

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. Krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Sähköposti: tietosuoja@com.fi

Vaihde: 029 56 66700

58 50 321 9919