Taiteen Sulattamon strategia

 

Visio

Sulattamo on taiteen menetelmin tuotettavan mielenterveys-, hyvinvointi-, kehittämistyön edelläkävijä, asiantuntija sekä kulttuurihyvinvoinnin edistäjä

Missio

Sulattamo on osaltaan tekemässä Suomesta kulttuurihyvinvoinnin kärkimaata

Arvot

Arvoina on edelläkävijyys, yhteisöllinen tasavertaisuus, vastuullisuus ja uskallus

 

Tulevaisuuden strategia

 

Taiteen Sulattamon tulevaisuuden strategia vuosilla 2021-2041

Strategiatyössä katsomme pitkälle tulevaisuuteen ja strategia pannaan toimeen viiden vuoden sykleissä. Kokonaisstrategisen suunnitelman viemme kuitenkin tulevaisuustutkimuksen ja tulevaisuusstrategian avulla aina kahdenkymmenen vuoden sykleissä eteenpäin.

Sulattamon strategia ja sen työstäminen on uniikki ja voimakkaasti tulevaisuusorientoitunut. Mitä pidemmälle tulevaisuuteen pystymme katsomaan sen vahvemmin järjestömme pystyy strategisesti vastaamaan yhteiskunnan tarpeisiin tulevaisuuteen katsoen.

 

Taiteen Sulattamon arvot

 

Sulattamon toiminnan perustana ovat arvot, jotka ohjaavat kaikkea toimintaa, ja joihin sitoudutaan vahvasti. 

Edelläkävijyys

Sulattamo on osaava alansa kehittäjä. Se luo taiteeseen ja mielenterveystyöhön uusia toimintamalleja, se oppii ja ennakoi toimintaympäristönsä muutoksia. Lisäkse se työskentelee vahvana vaikuttajan sote-, hyte-, terveys- ja taidesektoreiden välillä kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi.

Uskallus

Sulattamon olemassaolo on yhteiskunnallinen kannanotto.

Yhteisöllinen tasavertaisuus

Sulattamo pitää huolta omistaan, hyväksyy erilaisuuden ja antaa jäsenilleen mahdollisuuden olla tavoitteeseen pyrkivän ryhmän tasavertaisia jäseniä. Se tarjoaa heille uuden tulokulman ja tarttumapinnan yhteiskuntaan. 

Vastuullisuus

Sulattoman tavoite on, että kaikki sen toiminta on kestävän kehityksen mukaista ja läpinäkyvää organisaation sisällä ja ulospäin.

 

Taiteen Sulattamon Missio

 

Missiomme ohjaa meitä tavoittelemaan strategisia päämääriä. Koska strategiamme on vahvasti tulevaisuusorientoitunut, missiomme katsoo eteenpäin aina vuoteen 2041 saakka. Tämä mahdollistaa isojen strategisten tavoitteiden saavuttamisen. 

Sulattamo on osaltaan tekemässä Suomesta kulttuurihyvinvoinnin kärkimaata. Tuotamme hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista pääomaa sekä mielenhyvinvointia. 

Edistämme mielenterveyttä taiteellisten, kulttuurillisten ja luovien toimintatapojen sekä menetelmien avulla. Taiteen Sulattamo tuottaa Suomeen uudenlaista taidetta ja kulttuuria laajasti yhteiskunnan tavoitettavaksi. 

 

Taiteen Sulattamon Visio

 

Taiteen Sulattamo on tunnettu ja arvostettu, ajassa oleva mielenterveys-, taide- ja asiantuntijajärjestö, joka ottaa roolinsa ja tehtävänsä muuttuvassa maailmassa ja vaikuttaa vahvasti väestön mielen hyvinvointiin, mielenterveyteen ja kulttuurihyvinvoinnin toteutumiseen. 

Taiteen Sulattamo on yhteistyöhakuinen ja keskusteleva asiantuntija, joka yhdistää eri toimijasektorit yhteisen toiminnan äärelle ihmisen hyväksi.

 

Helsingissä 1.3.2021 

Taiteen Sulattamo ry

Toiminnanjohtaja Eveliina Lafghani