Taiteen Sulattamo ry:n Kokemusasiantuntija taiteen keinoin -koulutus

Taiteen Sulattamo on taide- ja mielenterveysjärjestö, joka tekee mielenterveystyötä taiteen keinoin. Toiminnan tarkoituksena on edistää positiivista mielenterveyttä taidelähtöisin menetelmin. Järjestö tarjoaa yhteisöllistä taidetoimintaa sekä taidelähtöistä kokemusasiantuntija- ja vertaistoimintaa.

Taiteen Sulattamon Kokemusasiantuntija taiteen keinoin ja Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja -koulutusten oppimisympäristöt on tunnistettu PAIKKO-järjestelmän avulla. Oppimisympäristöraportti on julkinen ja tarkasteltavissa täällä.


Taiteen Sulattamon Kokemusasiantuntija taiteen keinoin -koulutuksen runkoon ja kokemustarinan rakentamiseen taidemenetelmiä hyödyntäen voit tutustua ladattavien PDF-materiaalien avulla.


Tämä on osa Taiteen Sulattamon Kokemuksesi on arvokas -hankkeen Kokemuskoulutus-materiaaliportaalia.