Surevan kohtaaminen: Kokemusasiantuntija- koulutus

Surevan kohtaaminen -toiminnalla tuetaan ammattilaisia, opiskelijoita ja vapaaehtoisia kohtaamaan läheisensä menettäneitä ja tiedotetaan sureville saatavilla olevasta tuesta.

Surevan kohtaamisen taustalla ovat surujärjestöt:

Huoma – Henkirikoksen uhrien läheiset ry : Tukea henkirikoksen kautta läheisensä menettäneille

Käpy Lapsikuolemaperheet ry: Tukea lapsensa menettäneille

Nuoret Lesket ry: Tukea työikäisille leskille ja leskiperheille

Surunauha ry: Tukea itsemurhan kautta läheisensä menettäneille

Surevan kohtaamisen Kokemusasiantuntijakoulutuksen ja -toiminnan oppimisympäristö on tunnistettu PAIKKO-järjestelmän avulla. Oppimisympäristöraporttiin voit tutustua täällä.


Ladattavia materiaaleja Surevan kohtaamisen kokemusasiantuntijakoulutuksista ja -toiminnasta löydät alta:


Tämä on osa Taiteen Sulattamon Kokemuksesi on arvokas -hankkeen Kokemuskoulutus-materiaaliportaalia.