Mikä on Taiteen Sulattamo?

Taiteen Sulattamo ry on valtakunnallinen taide- ja mielenterveysjärjestö, jonka tehtävänä on tuottaa mielen hyvinvointia edistävää toimintaa. Tarjoamme kohtaamista, osallisuutta ja vertaisuutta taiteen äärellä. Taiteen Sulattamo on perustettu vuonna 2013.

Maksutonta taidetoimintaa mielen hyvinvoinnin tueksi

Taiteen Sulattamon taidetoiminnan lähtökohtana on taiteen tekeminen yhdessä. Taiteen Sulattamolla järjestetään avointa taidetoimintaa arkipäivisin ja erilaisia taiteellisia produktioita. Taidetoimintaa ja produktioita tehdään yhteistyössä taiteen ammattilaisten kanssa. 

Taidetoimintaan osallistuminen kehittää elämänhallinnan taitoja taiteellisen ilmaisun, osallisuuden ja vastuun ottamisen kautta. Toiminta ehkäisee syrjäytymistä tarjoamalla hyväksytyn ja vastuullisen roolin taideyhteisön sisällä ja sen edustajana. Osallistujat ovat yhdessä antavana osapuolena kaikkia hyödyttävässä mielenterveystyössä. Taiteen Sulattamo tekee työtä taiteen saavutettavuuden edistämiseksi mahdollistamalla kaikille osallistumisen taidetta tuottavaan yhteisöön.


Voit tukea toimintaamme monin eri tavoin.

Voit tulla mukaan vapaaehtoiseksi, liittyä jäseneksi tai lahjoittaa taidetoiminnan toteuttamisen hyväksi.

Lahjoita - tuo taiteen keinoin tehtävää mielentervetstyötä

Sulattamo kouluttaa ja kehittää yhteistyössä

Perustoiminnan lisäksi Taiteen Sulattamolla on valtakunnallista koulutus- ja kehittämistoimintaa, joiden keskiössä on uusien palvelurakenteiden ja hyvinvointialueiden kanssa tehtävän järjestöyhteistyön kehittäminen ja juurruttaminen mielenterveystyön kentälle. Tavoitteena on kehittää taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntäen uudenlaisia toimintatapoja, jotka tukevat arkea ja elämää kokonaisuudessaan. 

Sulattamon visiona on, että saavutettavan taiteen ja kulttuurin mahdollisuudet nähdään tulevaisuudessa laajalti muuallakin kuin taide- ja kulttuurialan sisällä. Saavutettavalla taiteella ja kulttuurilla on valtava potentiaali mielenterveysongelmia ennaltaehkäisevänä ja mielenterveyttä edistävänä ja tukevana keinona.

Sulattamon arvot

Edelläkävijyys – Sulattamo on osaava alansa kehittäjä. Se luo taiteeseen ja mielenterveystyöhön uusia toimintamalleja, oppii ja ennakoi toimintaympäristönsä muutoksia. Lisäksi se työskentelee vahvana vaikuttajan sote-, hyte-, terveys- ja taidesektoreiden välillä kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi.

Yhteisöllinen tasavertaisuus – Sulattamo pitää huolta omistaan, hyväksyy erilaisuuden ja antaa jäsenilleen mahdollisuuden olla tavoitteeseen pyrkivän ryhmän tasavertaisia jäseniä. Se tarjoaa heille uuden tulokulman ja tarttumapinnan yhteiskuntaan. 

Uskallus – Sulattamon olemassaolo on yhteiskunnallinen kannanotto. 

Vastuullisuus – Sulattamon tavoite on, että kaikki sen toiminta on kestävän kehityksen mukaista ja läpiväkyvää organisaation sisällä ja ulospäin.

Haluatko saada tietoa Sulattamon työpajoista, tapahtumista ja muusta toiminnasta?

Liity Sulattamon sähköpostilistalle