Mikä on Taiteen Sulattamo?

Taiteen Sulattamo ry on valtakunnallinen taide- ja mielenterveysjärjestö, jonka tehtävänä on tuottaa mielenterveyttä tukevaa ja mielen hyvinvointia edistävää taidetoimintaa mielenterveystoipujille ja muille erityisryhmille. Taiteen Sulattamo on perustettu keväällä 2013.

Maksutonta taidetoimintaa mielenterveyden tueksi

Taiteen Sulattamon toiminnan lähtökohtana on taiteen tekeminen yhdessä. Taiteen Sulattamon toiminta tukee mielenterveys- ja päihdetoipujien elämää ja toipumista laaja-alaisesti tarjoten samalla kohtaamisia, osallisuutta ja vertaistukea.

Taiteen Sulattamon toiminnan keskiössä ovat luovat taidepajat ja niistä syntyvät taiteelliset produktiot. Taidepajoja ja produktioita tehdään yhteistyössä ammattitaiteilijoiden kanssa.

Sulattamon toiminta kehittää osallistujien elämänhallinnan taitoja taiteellisen ilmaisun, osallisuuden ja vastuun ottamisen kautta. Toiminta ehkäisee syrjäytymistä tarjoamalla hyväksytyn ja vastuullisen roolin taideyhteisön sisällä ja sen edustajana. Sulattamossa mielenterveystoipujat ovat antavana osapuolena kaikkia hyödyttävässä mielenterveystyössä

Taiteen Sulattamo tekee työtä taiteen saavutettavuuden edistämiseksi ottamalla mielenterveystoipujat ja muut erityisryhmät mukaan taidetta tuottavaan yhteisöön ja antamalla äänen ryhmille, jotka eivät muuten tule kuulluksi. Taiteen Sulattamon tavoitteena on paitsi ottaa marginaaliryhmät osaksi taiteellista yhteisöä, myös tavoittaa taiteella ryhmiä, joille taidetta ei yleensä suunnata. Toiminnan kehittäminen lähtee aina kohderyhmän omista tarpeista ja toiveista.

Sulattamo kehittää ja kouluttaa soveltavan taiteen saralla

Perustoiminnan lisäksi Taiteen Sulattamolla on valtakunnallisia kehityshankkeita, joiden keskiössä on uusien taidelähtöisten menetelmien kehittäminen ja juurrutus mielenterveystyön kentälle. Tavoitteena on kehittää erityisryhmille uudenlaisia soveltavan taiteen toimintamuotoja, jotka tukevat arkea ja elämää kokonaisuudessaan. Hankkeet toimivat yhteistyössä luovien työpajojen kanssa. 

Sulattamon visiona on, että tulevaisuudessa saavutettavan taiteen ja kulttuurin mahdollisuudet nähdään laajalti muuallakin kuin taide- ja kulttuurialan sisällä. Saavutettavalla taiteella ja kulttuurilla on valtava potentiaali mielenterveysongelmia ehkäisevänä ja mielenterveyttä edistävänä ja tukevana keinona.

Sulattamon arvot

Edelläkävijyys – Sulattamo on osaava alansa kehittäjä. Se luo taiteeseen ja mielenterveystyöhön uusia toimintamalleja, oppii ja ennakoi toimintaympäristönsä muutoksia. Lisäksi se työskentelee vahvana vaikuttajan sote-, hyte-, terveys- ja taidesektoreiden välillä kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi.

Yhteisöllinen tasavertaisuus – Sulattamo pitää huolta omistaan, hyväksyy erilaisuuden ja antaa jäsenilleen mahdollisuuden olla tavoitteeseen pyrkivän ryhmän tasavertaisia jäseniä. Se tarjoaa heille uuden tulokulman ja tarttumapinnan yhteiskuntaan. 

Uskallus – Sulattamon olemassaolo on yhteiskunnallinen kannanotto. 

Vastuullisuus – Sulattamon tavoite on, että kaikki sen toiminta on kestävän kehityksen mukaista ja läpiväkyvää organisaation sisällä ja ulospäin.

Haluatko saada tietoa Sulattamon työpajoista, tapahtumista ja muusta toiminnasta?

Liity Sulattamon sähköpostilistalle