Lahjoita

Tue taiteen keinoin tehtävää mielenterveystyötä.

Auta meitä auttamaan toipumisen tiellä.

Lähes jokainen meistä on kokenut jossain elämänsä vaiheessa mielenterveyden haasteita joko omassa elämässä tai lähipiirissä.

Avun saaminen voi joskus olla haastavaa ja siksi onkin tärkeää, että monenlaista apua on tarjolla toipumisen eri vaiheissa.

Auta meitä ylläpitämään maksutonta taidetoimintaa mielenterveyden tueksi.

Taiteen Sulattamo ry:n rahankeräystilin numero

Lahjoituksen voi tehdä suoraan tilille tilinsiirtona

Viime vuonna tarjosimme 2917 kohtaamista pääkaupunkiseudun mielenterveystoipujille taiteen äärellä. Toiminta vähentää toipujan riskiä joutua palaamaan takaisin hoitosuhteeseen.

Taiteen Sulattamo ry:n keräysnumero RA/2023/340

Lupa on voimassa toistaiseksi alkaen 16.3.2023 koko maa pois lukien Ahvenanmaa.

Mitä hyötyä mielenterveystoipujille on taindetoiminnasta?

Mihin varoja käytetään?

Rahankeräysvaroja käytetään mielenterveystoipujille ja muille syrjäytymisvaarassa oleville suunnatun taidetoiminnan järjestämisestä aiheutuviin kuluihin. Varoilla katetaan mielenterveyttä edistävän taidetoiminnan järjestämisestä koituvia kuluja, kuten palkka, materiaali- ja tilakustannuksia. Taidetoiminta on avointa ja
pääsymaksutonta ja tarkoitettu kaikille, jotka kokevat sen tukevan mielensä hyvinvointia.

Toiminnan toteutuksen edellytyksenä tarvitaan vapaaehtoisten lisäksi palkattua ammattihenkilökuntaa taide-, terveys- ja sosiaalialalta. Lisäksi varoilla katetaan mielenterveystoipujille tuotetun toiminnan fasilitoinnista aiheutuvia kuluja kuten wc- ja käsipaperit, kahvitarjoilu taidepajoissa sekä pienet kaluste- ja
tavarahankinnat.

Taidetoiminnan lisäksi rahankeräystuotoilla katetaan myös esitysten ja näyttelyiden sekä muiden mielenterveystoipujien taidetoimintaan liittyvien tapahtumien kuluja, jotta toiminnassa tuotettuja toipujien taiteellisia teoksia voidaan esittää myös yleisölle.