Kulttuuripajojen vertaisohjaajakoulutus (Sosped-säätiö)

Sosped-säätiöllä on seitsemän kulttuuripajaa ympäri Suomen. Toiminnan sisällöstä vastaavat koulutetut vertaisohjaajat. Maksuttoman ja matalakynnyksisen toiminnan tavoitteena on osallistujien hyvinvoinnin, mielenterveyden ja itseohjautuvuuden vahvistuminen ohjatun toiminnallisen vertaisryhmätoiminnan keinoin. Työntekijät toimivat kulttuuripajan taustavoimana ja tukena sekä järjestävät vertaisohjaajille koulutusta, työnohjausta ja säännöllistä keskustelutukea eli mentorointia.

Kajaanin Kulttuuripaja Marilynin vertaisohjaajakoulutuksen ja vertaisohjaajatoiminnan oppimisympäristö on tunnistettu PAIKKO-järjestelmän avulla. Oppimisympäristöraportti on julkinen ja löytyy täältä. Tampereen kulttuuripaja Virran oppimisympäristöraporttiin voit tutustua puolestaan täällä.

Sosped-säätiön lulttuuripajajojen vertaisohjaajaoulutuksessa on käytössä Sosped-säätiön kulttuuripajojen vertaisohjaajakoulutuksen työkirja, jonka tehtävillä koulutuksen tavoitteiden teoriaa opiskellaan. Koulutuksen aikana on myös paljon käytännön harjoitustehtäviä.

Sosped-säätiön Vertaisohjaajan työkirjaan voit tutustua ladattavan tiedoston avulla:


Tämä on osa Taiteen Sulattamon Kokemuksesi on arvokas -hankkeen Kokemuskoulutus-materiaaliportaalia.