Kulttuuripaja Marilyn: Vertaisohjaajakoulutus (Sosped-säätiö)

Kulttuuripaja Marilyn on yksi Sosped-säätiön seitsemästä kulttuuripajasta. Kulttuuripaja Marilyn sijaitsee Kajaanissa ja se on toiminut vuodesta 2013 alkaen. Kulttuuripajat tarjoavat 18–30-vuotiaille nuorille aikuisille suunnattua, syrjinnästä vapaata maksutonta yhteisöllistä toimintaa.

Toiminnan sisällöstä vastaavat koulutetut vertaisohjaajat. Työntekijät toimivat kulttuuripajan taustavoimana ja tukena, sekä järjestävät vertaisohjaajille koulutusta, työnohjausta ja säännöllistä keskustelutukea, eli mentorointia.

Kajaanin Kulttuuripaja Marilynin vertaisohjaajakoulutuksen ja vertaisohjaajatoiminnan oppimisympäristö on tunnistettu PAIKKO-järjestelmän avulla. Oppimisympäristöraportti on julkinen ja löytyy täältä.

Kulttuuripaja Marilynin vertaisohjaajaoulutuksessa on käytössä Sosped-säätiön kulttuuripajojen vertaisohjaajakoulutuksen työkirja, jonka tehtävillä koulutuksen tavoitteiden teoriaa opiskellaan. Koulutuksen aikana on myös paljon käytännön harjoitustehtäviä.

Sosped-säätiön Vertaisohjaajan työkirjaan voit tutustua ladattavan tiedoston avulla:


Tämä on osa Taiteen Sulattamon Kokemuksesi on arvokas -hankkeen Kokemuskoulutus-materiaaliportaalia.