Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja -koulutukset

Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja -koulutukset vuonna 2021

 

Oulu, yhteistyössä Mielenvireys ry kanssa

Turku, yhteistyössä Turun mielenterveysyhdistys ITU ry kanssa

Aikaisemmat koulutusryhmät:

Pääkaupunkiseudulla kaksi koulutusryhmää 2019-2020

Tampere, yhteistyössä Sopimusvuori ry/Verstas toiminnan kanssa 2020

 

Koulutus

Koulutukseen osallistuminen ei vaadi aikaisempaa kokemusta taiteen tekemisestä tai ryhmänohjaamisesta. Motivaatio kokeilla ja oppia uutta riittää.

Koulutus koostuu neljästä osa-alueesta: ryhmän ohjaaminen, soveltava taide, oman ohjaussuunnitelman kehittäminen ja testaaminen sekä vertaistyönohjaus harjoittelun aikana.

Koulutuksen jälkeen osallistujalla on valmiudet perustaa itseään kiinnostava vertaisryhmä sekä ohjata ryhmän toimintaa. Käytössä on Kulttuurin Verso – hankkeen ja ryhmätoiminnanjärjestäjän tuki ohjaustilanteessa.

Koulutus on ryhmänohjaamisen opiskelua toiminnallisesti soveltavan taiteen keinoin. Koulutus sisältää perusteet ryhmän ohjaamiseen, soveltavaan taiteeseen sekä taiteen soveltamiseen omassa vertaisryhmän ohjaamisessa. Koulutuksen aikana suunnitellaan oman osaamisen ja kiinnostuksen kohteiden pohjalta 4 x 1.5 tunnin työpaja, jonka vertaisryhmänohjaaja toteuttaa haluamassaan ryhmässä.

Koulutukseen sisältyy vertaistyönohjaus ja tuki oman ryhmän perustamiseen, aloittamiseen ja ohjaamiseen.

Mitä koulutuksesta saa?

Koulutuksen tavoitteena on löytää omat vahvuudet ohjaajana sekä konkreettisia työvälineitä ryhmän ohjaamiseen, tunnistaen haasteet, joita ryhmänvetäjä kohtaa työssään. Koulutuksen aikana osallistuja pääsee kehittämään omaa ja uudenlaista ryhmätoimintaa. Välineitä taiteen soveltamiseen ryhmätoiminnassa. Koulutuksen jälkeen osallistujalla on valmiudet perustaa itseään kiinnostava vertaisryhmä sekä ohjata ryhmän toimintaa.

– Lähiopetuksen tuntimäärä: 120h (oppituntia)

– Oman ohjaussuunnitelma toteuttaminen: 12h

– Vertaistyönohjaus -tapaamiset: 3 x 2h