Vertaisryhmänohjaaja -koulutuksissa syntyneitä sisältöjä

Vertaisohjaaja -koulutuksissa syntyneitä sisältöjä

Kulttuurin Verso -hankkeen koulutuksissa on syntynyt valtava määrä koulutettavien vertaisryhmäohjaajien luomia sisältöjä. Haluamme jakaa näitä sisältöjä myös muiden tietoon ja käytettäväksi. Tällä sivulla pääset tutustumaan vertaisryhmäohjaajien luomiin toimintoihin ja sisältöihin.


Vertaisohjaajien luomia soveltavan taiteen sisältöjä

Maapallolla ja sen laitamilla – Improvisoitu tarina esitykseksi

 • Ohjaaja: Unto
 • Toiminta oli suunnattu Lilinkotisäätiön asukkaille sekä muille säätiön avoimen toiminnan kävijöille.
 • Harjoittelun sisältönä oli tuottaa improvisoitu näytelmä Maailmalla ja sen laitamilla, joka käsittelee ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyvää problematiikkaa.
 • Unto on käsikirjoittanut näytelmän, ja toimi projektin taiteellisena johtajana. 
 • Produktio toteutettiin Lilinkotisäätiön avoimen toiminnan ilmaisutaidon ryhmän yhteyteen. 
 • Työparina ammattitaiteilija, joka fasilitoi kokonaisuutta. Tukena myös säätiön omat ohjaajat.
 • Yhteistyössä Lilinkotisäätiö 
 • Koronasta johtuen näytelmä toteutettiin lopulta kuunnelman muodossa

“Mä en oo koskaan seurustellut” -ryhmä

 • Ohjaaja: Mariia
 • Suljettu pienryhmä 20-30 -vuotiaille, jossa käsitellään seurustelemattomuutta ja parisuhdenormatiivisuutta ja tutkitaan aiheiden tiimoilta heränneitä ajatuksia ja tunteita luovin keinoin.
 • Yhteistyössä Kohtaus ry

Musiikkityöpaja- oman ajattelun tarkastelua muiden ihmisten musiikin kautta

 • Ohjaaja: Timo
 • Työpajassa avataan omaa ajattelua ja tunteita musiikin kautta ja löydetään muiden ryhmäläisten tuomasta musiikista uudenlaisia ajattelutapoja oman maailmankatsomuksen laajentamiseksi.
 • Yhteistyössä Sopimusvuori ry

Retkikunta

 • Ohjaaja: Jarno
 • Retkikunta on liikkumista ajassa ja paikassa osallistujien mukaan. Mennään esimerkiksi paikkoihin  joiden ohi on mennyt, mutta koskaan ei ole tullut käytyä. 
 • Ryhmän on tavoitteena, omaan ja muiden ajatteluun tutustuminen erilaisissa paikoissa käyden. Tiedossa keskusteluja, kokemuksia ja raikasta ulkoilua, myös vertaistuellista kokemusten vaihtoa. 
 • Yhteistyössä Verstastoiminta/Sopimusvuori ry

”Oletko kiinnostunut teatteri-ilmaisusta ja näyttelemisestä?

 • Ohjaaja: Are
 • Ryhmässä löydetään rohkeampaa itseilmaisua elämään. Harjoitellaan teatteri-Ilmaisua mm. liike- ja ääniharjoitteiden avulla. Pidetään hauskaa ja saadaan iloa elämästä. Tutustutaan uusiin ihmisiin ja teatterin perusperiaatteisiin improvisaation keinoin.
 • Yhteistyössä: Verstas-toiminta/Sopimusvuori ry

Mielenmaisemia

 • Ohjaaja: Pinja
 • Ryhmän tavoitteena on elvyttää mielikuvitusta, vahvistaa itsetuntemusta ja läsnäolon kokemusta eri taidemuotoja hyödyntäen. Ryhmässä osallistuja tutkii tuntemuksiaan ja jäsentää ajatuksiaan ilmiönä ongelma-ajattelun sijaan. 
 • Osallistujalla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta taidetyöskentelystä. 
 • Ryhmä on suunnattu päihdeongelmaisille tai siitä toipuville, taiteista kiinnostuneille 18-30 vuotiaille nuorille aikuisille.
 • Yhteistyössä: Verstas-toiminta/Sopimusvuori ry

Lähempänä minua

 • Ohjaaja: Heidi
 • Ryhmässä tutustutaan erilaisten kehollisten harjoitteiden ja aistien stimuloinnin kautta omaan kehoon ja mieleen. Etsimme keinoja maadoittumiseen ja läsnäoloon, sekä itsensä hyväksymiseen ja kehorakkauteen.
 • Ryhmä on tarkoitettu kenelle tahansa, joka haluaa vahvistaa omaa itsetuntoa. Mutta ensisijaisesti ryhmä on tarkoitettu syömis- ja ruumiinkuvanhäiriöistä toipuville.
 • Toiminnan tavoitteena on tutustua itseensä ja omaan kehoonsa, sekä opetella olemaan armollisempi itselleen.
 • Yhteistyössä: Verstas-toiminta/Sopimusvuori ry

VOIKSU – Voimaannuttavaa kuvataidetyöskentelyä sukupuolen moninaisuudessa

 • Ohjaaja: Miska
 • Ryhmässä tarkastellaan omaa suhdetta omaan sukupuoleen/sukupuolettomuuteen ja löydetään keinoja itsensä hyväksymiseen ja tuntemiseen. Lopputuloksena toivottavasti syvempi ja selkeämpi suhde omaan itseen.
 • Yhteistyössä: Verstas-toiminta/Sopimusvuori ry

Vertaistukiryhmä kiusaamista kokeneille

 • Ohjaaja: Eeva
 • Aiheen käsittelyä soveltavan taiteen keinoin. Kokemusten käsittely taiteen keinoin luo toivoa ja iloa elämään. Yhdessä tekemisen äärellä  saadaan voimavaroja ja tutustutaan uusiin ihmisiin. 
 • Yhteistyössä: Verstas-toiminta/Sopimusvuori ry

Kirjallisuus ja sen keskeiset käsitteet luovan kirjoittamisen menetelmin

 • Ohjaaja: Usva
 • Ryhmässä tutustutaan kirjallisuuteen ja sen lajeihin ohjatusti. Tavoitteena on tarjota osallistujille mahdollisuus tarkastella itseään kirjoittajana ja rohkaista heitä kokeilemaan uusia kirjoittamistyylejä ja -tapoja. 
 • Olisi upeaa, jos jokainen löytäisi itselleen sopivan/sopivia tapoja ilmaista itseään ja käsitellä tunteitaan tekstin avulla.
 • Yhteistyössä: Verstas-toiminta/Sopimusvuori ry

Vapaa teksti- Luovan kirjoittamisen ryhmä

 • Ohjaaja: Eija
 • Tarkoitettu kaikille kirjoittamisesta kiinnostuneille, jotka haluavat kehittyä kirjoittajana kannustavassa ilmapiirissä. Ryhmässä mietitään omaa kirjoittaja identiteettiä ja tehdään luovan kirjoittamisen harjoituksia. Sitoutumista ei vaadita. 
 • Lisätietoja: vapaa.teksti@luukku.com 
 • Yhteistyössä Mielenterveys HELMI

Luovaa voimaa arkeen- liikkeen ja kuvan työpaja äideille

 • Ohjaaja: Saara
 • Tarkoitettu äideille, joita kiinnostaa voimaantuminen luovien toimintojen avulla.
 • Ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta tanssista tai maalaamisesta/kuvan tekemisestä.
 • Jokainen osallistuja liikkuu ja työskentelee omista lähtökohdistaan käsin.
 • Yhteistyössä Maria Akatemia

Uskalla edes kokeilla

 • Ohjaaja: Sirpa
 • Tarkoitettu luovasta ilmaisusta kiinnostuneet aikuisille naisille, jotka ovat aina halunneet ilmaista itseään mutta eivät ole koskaan kehdanneet. Nimittäin tanssia, maalata, laulaa tai ihan vaan tulla kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään. Jarruna ovat ehkä olleet ympäristön vähättely tai pelko, ettei ole tarpeeksi luova, ei osaa, ei ole löytynyt sopivaa luovuuden kanavaa. Tai muuten vaan jännittää ja kaipaa matalamman kynnyksen mahdollisuutta kokeilla eri taiteenlajeista. 
 • Yhteistyössä Naisten Kartano  

Strong independent women 

 • Ohjaaja:Laura
 • Tarkoitettu “entiset heterot”, sateenkaarinaisille
 • Naisena ja seksuaalisena olentona voimaantuminen ja verkostoituminen. Ryhmässä tutkitaan itseä ja vahvistetaan omakuvaa kuvallisen ilmaisun keinoin.
 • Yhteistyössä Sateenkaariperheet/Seta

Savikki shines-musisointiryhmä

 • Ohjaaja: Juhani
 • Tarkoitettu kaikille Mielenterveysyhdistys Savikki ry:n jäsenille, joita kiinnostaa yhdessä musisointi.
 • Ryhmän tarkoituksena on sanoittaa ja säveltää yhdessä Savikki ry:lle oma kappale.
 • Yhteistyössä Loimaan seudun mielenterveysyhdistys

Sanataideryhmä @ Zoom

 • Ohjaajat: Minka ja Janne
 • Tarkoitettu kaikille sanataiteesta kiinnostuneille mielenterveyskuntoutujille.
 • Ryhmässä tutustutaan sanojen keinoin itseemme, toisiimme ja omaan ilmaisukieleen. Toiminta tapahtuu verkon välityksellä.
 • Yhteistyössä Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry

Musiikki sisälläni – elämän iloa musiikista

 • Ohjaajat: Anne ja Päivi
 • Tarkoitettu aikuisille mielenterveystoipujille.
 • Edistää toipumista soveltavan musiikin keinoin. Luvassa helppoa musiikin tekemistä yhdessä.
 • Yhteistyökumppani: Maarian Kylätalo