Kort på svenska

Vad vi gör

Taiteen Sulattamo rf är en organisation för psykisk hälsa som finns till för att främja välbefinnande genom konst.

Vi på Taiteen Sulattamo behandlar varandra och människor i vår omvärld med största respekt och Taiteen Sulattamo är öppen för alla individer oberoende av kunskaper, ålder, kön eller diagnos.

Vi organiserar flera olika verkstäder med fokus på scenkonst. Mellan olika teman som förekommer i workshoppar väljer vi ett som våra deltagare vill bearbeta. Deltagarna tar del i varenda skede av processen. Det valda temat utformas sedan till ett professionellt producerat konstprojekt. Deltagarnas dagliga funktionsförmåga och livskvalitet ökar genom insats, engagemang och ansvar för processen samt möjligheten att uttrycka sig.

Att ägna sig åt ett gemensamt mål – i det här fallet ett konstprojekt – och att arbeta sida vid sida med professionella konstnärer har en ovärderlig inverkan på återhämtning.

Dessutom använder våra växlande projekt olika konstmetoder i mentalvård och för att främja välbefinnande på ett innovativt sätt. Dessa projekt finansieras av Social- och hälsovårdsministeriet. Vi bjuder våra tjänster även de professionella inom vården.

Kaunis mieli-erfarenhetsverksamhet

Projektet Kaunis mieli utvecklade konstbaserade metoder för erfarenhetsexperter och skapade såväl en utbildningsmodell som en verksamhetsmodell. Det utbildade Finlands första erfarenhetsexperter som använder olika konstmetoder för att berätta sin historia. Projektet avslutades i slutet av 2020 men fortsätter sin verksamhet i form av Kaunis mieli-erfarenhetsverksamhet.

Våra erfarenhetsexperter har själva erfarenhet av psykisk ohälsa. De kan dela med sig av sina erfarenheter med dem som lider av psykiska sjukdomar eller med deras familjer och vänner. Våra experter använder konstbaserade metoder som kan skapa förståelse genom en sinnligare form av kommunikation än bara ord gör. Krissituationer kan vara svåra att sätta i ord för en person som upplever något sådant för första gången.

Vi har även erfarenhetsexpertutbildare som utbildar nya erfarenhetsexperter.

Projektet Kulttuurin Verso

Konstbaserad peer support

Det treåriga utvecklingsprojektet skapar en konstbaserad peer support-utbildningsmodell och en verksamhetsmodell som använder olika metoder av tillämpad konst.

Projektet skapar nätverk och modeller som möjliggör peer supportrarnas verksamhet. Utbildningsmodellen och verksamhetsmodellen baserar på recovery-processen och den sociokulturella inlärningsteorin. Kunskapen anses uppstå i interaktion med andra.