Kokemustiedon hyödyntäminen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (Pohde) hyödyntää asukkaiden, järjestöjen ja seurakuntien tuottamaa kokemustietoa toiminnan johtamisessa, suunnittelussa, toteuttamisessa, seurannassa ja arvioinnissa. Tietoa järjestöiltä ja seurakunnilta voidaan kerätä esimerkiksi kyselyjen ja tapaamisten avulla. Järjestöt ja seurakunnat voivat osallistua myös yhteiskehittämiseen. Kokemustoimijoita ja kehittäjäasiakkaita hyödynnetään palvelujen kehittämisessä.

Pohden perehdytysmateriaaleihin voit tutustua painikkeista avautuvien PDF-tiedostojen kautta:


Tämä on osa Taiteen Sulattamon Kokemuksesi on arvokas -hankkeen Kokemuskoulutus-materiaaliportaalia.