Kokemusasiantuntijuutta taiteen keinoin

 

Kokemusasiantuntijuutta taiteen keinoin on koulutusmalli, jossa kokemusasiantuntijat käyttävät taiteen keinoja ja menetelmiä oman tarinansa kertomisessa. Koettu kokemus tulee taiteen keinoin toipujalle helpommaksi kertoa ja yleisölle ymmärrettävämmäksi kuulla. Koulutusmalli on kehitetty Taiteen Sulattamon Kaunis mieli -hankkeessa vuosina 2018-2020.

Koulutusmallin käyttö vaatii, että organistaatiossa on riittävää pedagogista ja taiteellista osaamista. Taiteen Sulattamoa voi konsultoida koulutusmallin käyttöön liittyen. Sulattamo pyrkii tarjoamaan koulutusta, kokemusasiantuntiijatoimintaa ja asiantuntijuutta järjestökentän käyttöön valtakunnallisesti ja kehittämään toimintaa edelleen. 

Koulutusmallista on tehty Kokemusasiantuntija taiteen keinoin – Kouluttajan opas. Opas on suunnattu koulutusmallia soveltaville kouluttajille koulutustyöhön. Lisätietoa koulutusoppaasta saat tiedustelemalla Taiteen Sulattamolta:

Minni Turtiainen

Järjestösihteeri
minni.turtiainen@taiteensulattamo.fi

Koulutusmallin esittely löytyy myös INNOkylästä

Löydät vaihtoehtoisen tekstiversion koulutusmallin esittelystä tästä linkistä

Lähde: Pahkin, Metsälintu – Valo, Annukka 2020. Kokemusasiantuntija taiteen keinoin – kouluttajan opas