Kokemusasiantuntija taiteen keinoin -koulutusmalli

Kokemusasiantuntija taiteen keinoin

Kokemusasiantuntija taiteen keinoin on koulutusmalli, jossa kokemusasiantuntijat käyttävät taiteen keinoja ja menetelmiä oman tarinansa kertomisessa. Koettu kokemus tulee taiteen keinoin toipujalle helpommaksi kertoa ja yleisölle ymmärrettävämmäksi kuulla. Koulutusmalli on kehitetty Taiteen Sulattamon Kaunis mieli -hankkeessa vuosina 2018-2020.

Koulutusmallin käyttö vaatii, että organistaatiossa on riittävää pedagogista ja taiteellista osaamista. Taiteen Sulattamoa voi konsultoida koulutusmallin käyttöön liittyen. Sulattamo pyrkii tarjoamaan koulutusta, kokemusasiantuntiijatoimintaa ja asiantuntijuutta järjestökentän käyttöön valtakunnallisesti ja kehittämään toimintaa edelleen. 

Koulutusmallista on tehty Kokemusasiantuntija taiteen keinoin – kouluttajan opas. Opas on suunnattu koulutusmallia soveltaville kouluttajille koulutustyöhön.

Lisätietoa koulutusoppaasta saat tiedustelemalla Taiteen Sulattamolta. Yhteydenotot: info@taiteensulattamo.fi

Koulutusmallin esittely löytyy myös INNOkylästä

Koulutusmalli lyhyesti

MISTÄ ON KYSE?

Usein elämän kriisikokemukset voivat olla hyvin vaikeita pukea rationaalisiksi sanoiksi ihmiselle, joka ei välttämättä ole kokenut mitään vastaavaa. Kun kyse on sisäisestä kokemuksesta, jäävät kuvaavat sanat usein laihoiksi niin kertojalle kuin kuulijalle. Taide viestintämuotona auttaa rakentamaan ymmärrystä.

Toiminnan tarkoituksena on tukea mielenterveystoipujien hyvinvointia mahdollistamalla alusta, jolla he voivat tutkia ja jäsennellä omaa tarinaansa taiteen keinoin.

Koulutusmalli on kehitetty Taiteen Sulattamon Kaunis mieli -hankkeessa vuosina 2018-2020

KUKA ON KOKEMUSASIANTUNTIJA?

Kokemusasiantuntija on henkilö, joka on käynyt kokemusasiantuntijakoulutuksen, ja jolla on omakohtaista kokemusta jostakin psyykkisestä tai fyysisestä sairaudesta, vammasta tai muusta vaikeasta elämäntilanteesta.

Kokemusasiantuntijat tekevät tärkeää työtä tietoisuuden lisääjinä, palveluiden kehittäjinä ja tasa-arvon puolestapuhujina. Kokemusasiantuntijat lisäävät ymmärrystä ihmisten välille.

KOULUTUSMALLIN OPPIMISKÄSITYS

Kokemusasiantuntija taiteen keinoin – Kouluttajan oppaan kirjoittajat Metsälintu Pahkin ja Annukka Valo ovat avanneet teorioita ja käytäntöjä, joihin koulutusmalli pohjautuu:

 • Koulutusmallin didaktiikka pohjautuu sosiokulturaaliseen- ja humanistiseen oppimiskäsitykseen. Opetus etenee yhteistoiminnallisina sekä kehollisina metodeina, joissa lähdetään liikkeelle oppijoiden omista kokemuksista. Ohjaajalle tärkeitä työvälineitä ovat lähikehitysvyöhyke, ohjaava opetus sekä reflektointi.
 • Oppimisprosessin edetessä vastuu siirtyy ohjaajalta oppilaalle, mikä samalla tukee myös koulutuksen sisältämää toipumisorientaatiota
 • Koulutusmallissa on otettu huomioon erilaiset oppijat ja oppimisen tavat. Tässä yhteydessä erilaisilla oppijoilla tarjoitetaan henkilöitä tai ryhmiä, joilla on haasteita oppimisessa
KOULUTUKSEN RAKENNE

Koulutuksen rakenne:

 • 90-100 kontaktiopetustuntia (sis. tauot)
 • Koulutuskerran pituus 3-6h
 • Kokoontumisia 1-3 kertaa viikossa
 • Koulutuksen pituus noin kolme kuukautta

Koulutuksen sisältö:

 • Oman kokemustarinan kirjoittaminen ja jakaminen ryhmässä
 • Vuorovaikutus ja itseilmaisu
 • Eri taidemenetelmiin (teatteri, draama, liike, kuva, musiikki jne) tutustuminen
 • Oman kokemustarina-kokonaisuuden valmistaminen
 • Harjoitusesiintyminen yleisölle
KOKEMUSASIANTUNTIJAKOULUTUKSET

Kaunis mieli -hankeen tiimoilta koulutetaan nyt myös kokemusasiantuntijakouluttajia. Taiteen Sulattamo pyrkii tarjoamaan koulutusta, kokemusasiantuntiijatoimintaa ja asiantuntijuutta järjestökentän käyttöön valtakunnallisesti ja kehittämään toimintaa edelleen

Kokemusasiantuntijakoulutukset

 • Kokemusasiantuntijakoulutukset on jalkautettu myös muualle Suomeen. Vuosina 2019-2020 koulutuksia järjestettiin Helsingissä, Lahdessa, Oulussa, Seinäjoella ja Kouvolassa.
 • Koulutuksia on tarkoitus järjestää vuoden 2021 aikana myös Porissa, Kotkassa ja Turussa.

Kokemusasiantuntijan tilaaminen

 • Koulutuksen käyneen kokemusasiantuntijan voi myös tilata esimerkiksi sotealan oppilaitoksiin osaksi opetusta, ammattilaisten koulutuksiin, seminaareihin tai tapahtumiin

Lähde: Pahkin, Metsälintu – Valo, Annukka 2020. Kokemusasiantuntija taiteen keinoin – kouluttajan opas