Kokemus- ja vertaistoiminta

Taiteen Sulattamon kokemus- ja vertaistoiminta

Taiteen Sulattamo järjestää taiteen keinoin toteutettavaa kokemus- ja vertaistoimintaa. Toiminta pitää sisällään kokemusasiantuntija- ja vertaisryhmänohjaaja -koulutuksia, kouluttajien koulutuksia sekä tukiverkoston valmistuneille kokemusasiantuntijoille, vertaisryhmänohjaajille ja kouluttajille.


Kokemustoiminta

Taiteen Sulattamon kokemustoiminnassa kokemusasiantuntijat käyttävät taiteen keinoja oman kokemustarinansa kertomisessa. Koettu kokemus tulee taiteen keinoin toipujalle helpommaksi kertoa ja yleisölle ymmärrettävämmäksi kuulla.

Kokemustoiminnan lähtökohtana on Taiteen Sulattamon Kaunis mieli
-hankkeessa (2018–2020) kehitetty uudenlainen Kokemusasiantuntija taiteen keinoin -koulutusmalli.

Kokemusasiantuntijakoulutukset

Taiteen Sulattamo järjestää kokemusasiantuntijakoulutuksia sekä kouluttajien koulutuksia. Kokemusasiantuntijakoulutukset on suunnattu mielenterveystoipujille, jotka haluavat kertoa oman kokemustarinansa taiteen keinoin ja jakaa tarinansa myös muille.


Vertaistoiminta

Taiteen Sulattamo tarjoaa soveltavan taiteen keinoin toteutettua vertaistoimintaa. Vertaistoiminnan lähtökohtana on Kulttuurin Verso
-hankkeessa kehitetty Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja
-koulutusmalli, jonka avulla koulutetaan toimintamenetelminään erilaisia taiteenmuotoja käyttäviä vertaisryhmänohjaajia.

Vertaisryhmänohjaaja -koulutukset

Taiteen Sulattamo järjestää soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja
-koulutuksia. Koulutus sisältää perusteet ryhmän ohjaamiseen, soveltavaan taiteeseen sekä taiteen soveltamiseen omassa vertaisryhmän ohjaamisessa. 


Taiteen Sulattamon kokemus- ja vertaistoiminnan mahdollistaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).