Kokemuksesi on arvokas -hanke

Kokemuksesi on arvokas -hanke on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama kehittämishanke 2022–2024. Hanketta hallinnoi Taiteen Sulattamo ry. 

Hankkeessa kehitetään valtakunnallista kokemusasiantuntijakoulutusta yhdessä kokemusasiantuntija- ja kokemustoimijaverkostojen kanssa sekä autetaan organisaatioita todentamaan kokemusasiantuntijakoulutuksen laatua ja vastuullisuutta.

Hankkeen tavoitteet

  • kehittää ja yhtenäistää kokemusasiantuntijakoulutusta valtakunnallisesti
  • kehittää aiemmin hankitun kokemusosaamisen tunnistamista
  • turvata kokemusasiantuntijaksi kouluttautuvien oikeus laadukkaaseen ja valtakunnallisesti yhdenmukaiseen koulutukseen
  • turvata koulutuksella kokemusasiantuntijoille riittävä tuki kokemusasiantuntijana toimimiseen
  • kehittää kokemusasiantuntijakenttää jakamalla tietoa ja hyviä käytänteitä

Ota hanke seurantaan myös sosiaalisessa mediassa!

Hankkeen tekijät

Rauni Koikkalainen

Hankepäällikkö

rauni.koikkalainen@taiteensulattamo.fi


Jenni Nikkanen

Hankesuunnittelija
Pedagoginen asiantuntija:
koulutussuunnittelu, laadunhallinnan koordinointi,
oppilaitosyhteistyö
jenni.nikkanen@taiteensulattamo.fi
040 8493834