Kategoriat
Tiedote Toiminta Yleinen

Kiitos kaikille taidetoiminnan kyselyyn vastanneille

Taiteen Sulattamon väki kiittää saaduista palautteista syyskauden osalta. Palautetta saatiin mukava määrä, ja viime kevääseen nähden vastausten keskiarvo on pysynyt samana. Kävijämäärän kasvu on jatkunut edelleen, ja marraskuuhun mennessä olimmekin saavuttaneet yli 3000 kohtaamista vuoden aikana.

Palautteista kävi ilmi, että suosituimpina pajoina jatkavat Kuvataidepaja, Käsityö- ja muotoilupaja sekä Taidetorstain vaihtuvat pajat. Suurin osa vastaajista on kokenut toiminnan mielekkäänä, ohjauksen osaavana sekä olonsa turvalliseksi ryhmässä. Suurin osa vastaajista on myös kokenut toiminnan lisänneen hyvinvointiaan ja vahvistaneen voimavarojaan sekä tunnetta omasta osaamisesta.

Pyrimme mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan kävijöiden esittämiä toiveita, joita olivat esim. iltapainoitteiset pajat, tanssipajat sekä musiikkipainoitteisten pajojen lisääminen. Palautekyselyssä nousi myös esille, että nykyisiin pajoihin ollaan pääosin tyytyväisiä teemojen ja sisältöjen osalta. Vastaathan siis jatkossakin palautekyselyihimme, jotta pääset vaikuttamaan taidetoimintamme sisältöön!

Taidetoiminta jää joulutauolle perjantaina 22.12. Palaamme jälleen tammikuussa maanantaina 8.1. Luovan tauon merkeissä. Toivotamme oikein rauhallista jouluaikaa kaikille!