Kaunis mieli -hankkeen työntekijät


Sandra Beech
Kaunis Mieli -hankkeen tiedottaja, Taiteen Sulattamon tuottaja ja talousvastaava

Vastaan Taiteen Sulattamon ja Kaunis-mieli hankkeen ulkoisesta ilmeestä sekä tiedotuksesta.Minulle tärkeää on ihmisten kanssa työskentely, avoin sekä tasa-arvoinen kanssakäyminen.

 

Pihla Kuikka
Teatteri-ilmaisun ohjaaja AMK

Kaunis mieli -hankkeessa olen koulutussuunnittelija: suunnittelen taidelähtöisiä sisältöjä ja ohjaan niitä. Uskon taiteen mahdollisuuksiin ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena. Minulle keskeistä on työskentelyn leikillisyys ja keveys, jotka voivat kulkea raskaidenkin aiheiden rinnalla.

 

Eveliina Lafghani
Mielenterveyshoitaja, Johtamisen KTK, Teatteri-ilmaisun ohjaaja AMK,
Taiteen Sulattamon toiminnanjohtaja

Kaunis mieli -hankkeessa toimin hakkeen vastaavana johtajana. Hallinnoin hankkeen kokonaisuutta ja sen toteutumista. Toimintani perustuu Taiteen Sulattamon arvopohjaan, visioihin ja missioon sekä Taiteen Sulattamon hallituksen asettamiin tavoitteisiin ja päämääriin.

 

Raisa Omaheimo
TaM, Teatteri-ilmaisun ohjaaja AMK ja ammatillinen erityisopettaja

Hankkeen koulutuskehittäjänä teen arviointia, suunnittelen pedagogisia sisältöjä sekä vastaan hankkeen viestinnästä. Minulle tärkeitä asioita ovat toimijuuden vahvistaminen ja osallisuuden lisääminen – taide on tässä hyvä väline.

 

Annukka Valo
TeM, Teatteri-ilmaisun ohjaaja AMK

Toimin Kaunis mieli -hankkeessa kouluttajana. Minulle tärkeitä arvoja ovat tasavertaisuus, yksilöllisyys ja yhteisöllisyys. Sytyn uusien ihmisten ja kulttuurien kohtaamisesta, matkustamisesta ja arjen ylittävästä, puhuttelevasta ja kysymyksiä herättävästä taiteesta.