Kaunis mieli –hanke kouluttaa ensimmäisenä Suomessa kokemusasiantuntijoita jotka käyttävät tarinan kerrontansa tukena taiteen eri muotoja.

Kaunis mieli on Taiteen Sulattamon kolmevuotinen kehittämishanke, jossa Kukunori on yhteistyökumppanina.

Haluamme luoda mielenterveystoipujille uudenlaisia, aktiivisia ja arvostettuja rooleja yhteiskunnassa. Haluamme antaa heille mahdollisuuden saada oma äänensä kuuluviin.

Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on kokemustietoa sairaudesta sekä halu jakaa oma tarinansa ja vaikuttaa ympäristöönsä. Kokemusasiantuntijat tekevät tärkeää työtä tietoisuuden lisääjinä, palveluiden kehittäjinä ja tasa-arvon puolestapuhujina. Kokemusasiantuntijat lisäävät ymmärrystä ihmisten välille.

Keskeistä on kertoa ja kuunnella.

Usein elämän kriisikokemukset voivat olla hyvin vaikeita pukea rationaalisiksi sanoiksi ihmiselle, joka ei välttämättä ole kokenut mitään vastaavaa. Kun kyse on sisäisestä kokemuksesta, jäävät kuvaavat sanat usein laihoiksi niin kertojalle kuin kuulijalle.

Taide auttaa rakentamaan ymmärrystä, sanoja aistillisempana viestintämuotona. Kokemusasiantuntijat hyödyntävät kerrontansa tukena taiteen keinoja. Koettu kokemus tulee taiteen keinoin toipujalle helpommaksi kertoa ja ymmärrettävämmäksi kuulla.

“Kun mä en pystynyt puhumaan, niin mä pakotin itseni tanssimaan.”
Sulattamon toipuja

Kaunis mieli -hankkeen tarkoituksena on tukea mielenterveystoipujien hyvinvointia mahdollistamalla alustan, jolla he voivat tutkia ja jäsennellä omaa tarinaansa taiteen keinoin. Uskomme, että kun ihminen saa tarinansa kerrottua itselleen merkittävällä tavalla, suhde tarinaan muuttuu. Kun suhde omaan tarinaan muuttuu, muuttuu myös suhde itseen ja sitä kautta elämään.

Ensimmäisen hankevuoden aikana rekrytoimme pilottiryhmän, jonka kanssa kehitimme taidepohjaisen kokemusasiantuntijakoulutuksen muodon ja sisällön. Pilottiryhmä työskenteli syyskuusta 2018 helmikuuhun 2019. Kehittelyjakson päätttyessä pilottiryhmä valmistui Suomen ensimmäisiksi taiteen keinoja tarinankerronnassaan käyttäviksi kokemusasiantuntijoiksi. Keväällä 2019 valmistui toinen ryhmä koulutuksen käyneitä. Toinen koulutus toteutettiin yhteistyössä Finfami uusima ry:n kanssa ja tarinaansa kertomaan pääsivät mielenterveystoipujien omaiset.

Kokemusasiantuntijat saattavat ihmiset taiteen avulla syvemmän ymmärryksen äärelle.

Hankkeen etenemistä voit seurata myös blogista ja tykkäämällä meistä Facebookissa.

Tilaa kokemusasiantuntija

Olemme avanneet nettisivuillemme kokemusasiantuntija pankin. Kauttamme voi tiedustella  koulutuksestamme valmistuneita kokemusasiantuntijoita keikalle erilaisiin tapahtumiin.

 

Hankkeen työntekijät

Sandra Beech
Kaunis Mieli -hankkeen tiedottaja, Taiteen Sulattamon tuottaja ja talousvastaava

Vastaan Taiteen Sulattamon ja Kaunis-mieli hankkeen ulkoisesta ilmeestä sekä tiedotuksesta.Minulle tärkeää on ihmisten kanssa työskentely, avoin sekä tasa-arvoinen kanssakäyminen.

Eveliina Lafghani
Mielenterveyshoitaja, Johtamisen erikoisammattitutkinto, Teatteri-ilmaisun ohjaaja AMK, 
Taiteen Sulattamon toiminnanjohtaja

Kaunis mieli -hankkeessa toimin hakkeen vastaavana johtajana. Hallinnoin hankkeen kokonaisuutta ja sen toteutumista. Toimintani perustuu Taiteen Sulattamon arvopohjaan, visioihin ja missioon sekä Taiteen Sulattamon hallituksen asettamiin tavoitteisiin ja päämääriin.

Raisa Omaheimo

TaM, Teatteri-ilmaisun ohjaaja AMK ja ammatillinen erityisopettaja

Hankekonsultti

Metsälintu Pahkin
Koulutuskehittäjä

Tanssitaiteen Maisteri, Tanssi-ilmaisun ohjaaja AMK

Toimin Kaunis Mieli hankkeessa koulutuskehittäjänä. Työtehtäviini kuuluu mm. pedagogisen materiaalin jäsentäminen julkaisumuotoon sekä hankkeen arvioinnin toteutus- ja kehitystyö. Kehollisuus ja kokonaisvaltaisen kokemisen pohtiminen on leimallista työn jäljessäni

Annukka Valo
TeM, Teatteri-ilmaisun ohjaaja AMK

Toimin Kaunis mieli -hankkeessa kouluttajana. Minulle tärkeitä arvoja ovat tasavertaisuus, yksilöllisyys ja yhteisöllisyys. Sytyn uusien ihmisten ja kulttuurien kohtaamisesta, matkustamisesta ja arjen ylittävästä, puhuttelevasta ja kysymyksiä herättävästä taiteesta.