Kaunis mieli -kokemustoiminta

“Kun mä en pystynyt puhumaan, niin mä pakotin itseni tanssimaan”

-Sulattamon kokemusasiantuntija

Kaunis mieli -hanke

Kaunis mieli -hanke koulutti ensimmäisenä Suomessa kokemusasiantuntijoita, jotka käyttävät tarinankerrontansa tukena taiteen eri muotoja. Hanke saavutti merkittäviä tuloksia, joista muotoutui uudenlainen kokemusasiantuntijakoulutus ja toimintamuoto, jossa taiteella on merkittävä osuus toiminnan sisällössä, koulutuksessa ja toiminnassa.

Kolmivuotinen hanke päättyi 2020 vuoden lopussa, mutta Kaunis mieli -kokemustoiminta jatkaa hankkeessa luotujen mallien edelleen kehittämistä sekä toimintojen tuottamista kokemustoiminnan ja koulutuksen vahvistamiseksi ja edistämiseksi. Tärkeimpänä linjana on koulutus- ja kokemusasiantuntijatoiminta taiteen keinoin.

Vuoden 2021 koulutukset ovat alkaneet Porissa, Turussa ja Kotkassa, ja mahdollisuuksien mukaan aiomme kouluttaa uusia kokemusasiantuntijoita myös Helsingissä.

Lisäksi pyrimme mahdollisimman laajasti tekemään vaikuttamistyötä kokemusasiantuntijatoiminnan vahvistamiseksi ja kehittämiseksi yhteiskuntamme eri rakenteissa, joissa kokemustoiminta on tärkeää sekä merkittävä osa asiantuntemuksen lisäämistä, koulutusta tai kehittämistyötä.

Haluamme luoda mielenterveystoipujille uudenlaisia, aktiivisia ja arvostettuja rooleja yhteiskunnassa. Haluamme antaa heille mahdollisuuden saada oma äänensä kuuluviin sekä lisätä kokemusasiantuntijoiden asiantuntijaosaamisen vaikuttavuutta yhteiskunnassamme.

Kokemusasiantuntija

Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on kokemustietoa sairaudesta sekä halu jakaa oma tarinansa ja vaikuttaa ympäristöönsä. Kokemusasiantuntijat tekevät tärkeää työtä tietoisuuden lisääjinä, palveluiden kehittäjinä ja tasa-arvon puolestapuhujina. Kokemusasiantuntijat lisäävät ymmärrystä ihmisten välille.

Keskeistä on kertoa ja kuunnella

Usein elämän kriisikokemuksia voi olla hyvin vaikea pukea rationaalisiksi sanoiksi, jollei ole kokenut mitään vastaavaa aiemmin. Kun kyse on sisäisestä kokemuksesta, sanat jäävät usein laihoiksi niin kertojalle kuin kuulijalle.

Sanoja aistillisempana viestintämuotona taide auttaa rakentamaan ymmärrystä. Kokemusasiantuntijoiden kerronnassaan hyödyntämien taiteen menetelmien avulla koettu kokemus tulee toipujalle helpommaksi kertoa ja ymmärrettävämmäksi kuulla.

Kaunis mieli -kokemustoiminnan tarkoituksena on tukea mielenterveystoipujien hyvinvointia tarjoamalla alustan, jolla he voivat tutkiskella ja jäsennellä omaa tarinaansa taiteen keinoin. Uskomme, että kun ihminen saa tarinansa kerrottua itselleen merkittävällä tavalla, suhde tarinaan muuttuu. Samalla muuttuu myös suhde itseen ja sitä kautta elämään.

Kokemusasiantuntijat saattavat ihmiset taiteen avulla syvemmän ymmärryksen äärelle.

Hankkeen tuottamia sisältöjä sekä toimintaamme voit seurata myös blogista ja tykkäämällä meistä Facebookissa.

Tilaa kokemusasiantuntija

Olemme avanneet nettisivuillemme kokemusasiantuntijapankin. Kauttamme voi tiedustella koulutuksestamme valmistuneita kokemusasiantuntijoita keikalle erilaisiin tapahtumiin.

Eveliina Lafghani

Taiteen Sulattamon toiminnanjohtaja

Olin Kaunis mieli -hankkeessa hankkeen vastaavana johtajana. Nyt hallinnoin Kaunis mieli -kokemustoimintaa. Toiminnan tavoitteena on lisätä kokemustoimintaa, kokemusasiantuntijuutta ja kokemustietoa valtakunnallisesti.

Toimintamme tuottaa kokemusasiantuntijavierailuita sekä kokemusasiantuntijakoulutuksia. Toiminta perustuu Taiteen Sulattamon arvopohjaan, visioihin ja missioon sekä Taiteen Sulattamon hallituksen asettamiin tavoitteisiin ja päämääriin.

Kaunis mieli -kokemusasiantuntijat

Minna Orre

Kokemusasiantuntijakouluttaja ja kokemusasiantuntija

minna.kaunismieli@gmail.com

Piia Herrala

Kokemusasiantuntijakouluttaja ja kokemusasiantuntija

piia.kaunismieli@gmail.com

Sasha Penttonen

Kokemusasiantuntijakouluttaja ja kokemusasiantuntija.

sasha.kaunismieli@gmail.com

Mixu Lauronen

Kokemusasiantuntijakouluttaja ja kokemusasiantuntija

mixu.kaunismieli@gmail.com