Hankkeet

Taiteen Sulattamon yhtenä perustehtävänä on vaikuttaa kulttuurihyvinvointia ja mielenterveyttä edistäviin yhteiskunnallisiin toimiin. Järjestön tehtävänä on mielen sairauksiin liittyvien ennakkoluulojen ja stigmatisoinnin vähentäminen sekä taiteen ja kulttuurin tuottaman hyvinvoinnin edistäminen.
Taidemenetelmien hyödyntämisestä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä on jo paljon tutkimustietoa, mutta menetelmiä sovelletaan hyvinvoinnin tukemisessa vielä suhteellisen vähän. Sulattamon kehittämishankkeet keskittyvät mielen hyvinvoinnin sekä kulttuurihyvinvoinnin edistämiseen.

Kehittämishankkeet ovat Taiteen Sulattamon perustoiminnasta (työpajatoiminta, taiteelliset produktiot) irrallisia toimintoja, joilla pyritään vaikuttamaan yhteiskunnallisiin rakenteisiin sosiaalialan järjestötyön kentällä, edistämään mielenterveys- ja päihdetoipujien hyvinvointia sekä luomaan Sulattamolle ja muulle järjestökentälle uusia toimintamalleja tukemaan mielenterveystyötä.

Sulattamon hankkeet rakentuvat Taiteen Sulattamo ry:n arvopohjan mukaiseksi, vaikka ovatkin erikseen toimivia toimintoja. 

Hankkeet ovat lähtöisin Sulattamon toimintaan osallistuneiden kohderyhmän edustajien tarpeesta.

Käynnissä olevat kehittämishankkeet

Kokemuksesi on arvokas

2022-2024

Kokemuksesi on arvokas-hanke on Taiteen Sulattamo ryn kehittämishanke jossa tavoitteena on kehittää yhdessä kokemustoimija organisaatioiden kanssa koulutuskenttää sekä auttaa organisaatioita todentamaan kokemusasiantuntijatoiminnan ja koulutuksen laatua ja vastuullisuutta. Hanke käynnistyi 2022 maaliskuussa.

Päättyneet hankkeet

Kaunis mieli -hanke

2018-2020

Kaunis mieli -hankkeen tarkoituksena oli tukea mielenterveystoipujien hyvinvointia mahdollistamalla alusta, jolla he voivat tutkia ja jäsennellä omaa tarinaansa taiteen keinoin.

Kulttuurin verso -hanke

2019-2021

Kulttuurin Verso -hankkeen tavoitteena oli kehittää uudenlaista vertaistoimintaa, jossa hyödynnetään soveltavan taiteen keinoja. Hankkeessa kehitettiin Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja –koulutusmalli, jonka avulla koulutetaan toimintamenetelminään erilaisia taiteenmuotoja käyttäviä vertaisryhmänohjaajia.