Kategoriat
Tiedote Yleinen

ArtWell-tutkimushanke

ArtWell-tutkimushanke

ArtWell-tutkimushankkeessa kehitetään menetelmiä kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudelliseen arviointiin sekä laaditaan toimenpidesuosituksia menetelmien jatkokehitykseen Suomessa. 

Kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellinen arviointi -hanke (lyhyemmältä nimeltään ArtWell) on keväällä 2022 käynnistynyt tutkimushanke, jossa tarkastellaan kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellista arviointia ja arviointimenetelmiä, sekä kehitetään toimenpidesuosituksia arviointitoiminnan jatkokehitykseen Suomessa. 

Valtioneuvoston rahoittamaa tutkimushanketta toteuttaa Itä-Suomen yliopiston Vaikuttavuuden talo yhdessä Taideyliopiston CERADA tutkimuskeskuksen ja Kulttuurihyvinvointipoolin kanssa. Taiteen Sulattamo toimii Kulttuurihyvinvointipoolin yhteystahona hankkeessa.

ArtWell-hankkeen tavoitteena on: 

  1. Kehittää kulttuurihyvinvointitoimien ennakoivassa taloudellisessa arvioinnissa tarvittavia menetelmiä ja laskentamalleja  
  2. Kehittää arvioinnin kriteeristöjä  
  3. Tunnistaa arviointia tukevan tietotuotannon tarpeita  
  4. Tehdä yllä mainittujen pohjalta toimenpidesuosituksia kulttuurihyvinvointitoimien taloudellisen arvioinnin kehittämiseksi Suomessa  

Kulttuurihyvinvointipooli toimii hankkeessa kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijatahona ja edistää tutkimuksen ja käytännön välistä vuoropuhelua. Kulttuurihyvinvointipoolin kautta jäsenjärjestöt ja muut hankkeesta kiinnostuneet saavat tietoa hankkeen etenemisestä.