Taiteen Sulattamo ry

Taide- ja mielenterveysjärjestö, joka tekee mielenterveystyötä taiteen keinoin

Taiteen Sulattamon toiminnan tarkoituksena on edistää positiivista mielenterveyttä taidelähtöisin menetelmin. Tarjoamme yhteisöllistä taidetoimintaa sekä taidelähtöistä kokemusasiantuntija- ja vertaistoimintaa.

Meistä

Taiteen Sulattamo ry on valtakunnallinen taide- ja mielenterveysjärjestö, joka tuottaa taiteen ammattilaisten kanssa sosiaalista kuntoutumista edistävää taidetoimintaa mielenterveystoipujille ja muille syrjäytymisvaarassa oleville erityisryhmille.

Taiteen Sulattamon toimintaan ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat edistää omaa mielen hyvinvointia yhteisöllisen taidetoiminnan avulla. Emme kysele diagnooseja, eikä toimintaan osallistuminen vaadi aiempaa kokemusta taiteen tekemisestä.

Taidetyöpajoja, -produktioita ja muuta toimintaa

Taiteen Sulattamon toiminnan ytimessä ovat luovat työpajat ja taidekurssit, sekä niissä syntyvät taiteelliset produktiot. Taidetoiminta on tavoitteellista ja tähtää siihen, että tuotos esitetään yleisölle. Produktioihin osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja omaan motivaatioon.

Kurssien pääasiallisena kohderyhmänä ovat mielenterveystoipujat ja muut syrjäytymisvaarassa olevat erityisryhmät, joille taidetoimintaan osallistuminen sekä taiteen ja kulttuurin kokeminen voivat jäädä helposti saavuttamattomiin mm. osallistumismaksujen takia. Taiteen Sulattamon ammattitaiteilijoiden ohjaamat kurssit ovat osallistujille maksuttomia.

Kaunis mieli -kokemustoiminta

Kaunis mieli -kokemustoiminnassa koulutetaan kokemusasiantuntijoita soveltavan taiteen keinoin. Kokemusasiantuntijat käyttävät taiteen keinoja ja menetelmiä oman tarinansa kertomisessa. Koettu kokemus tulee taiteen keinoin toipujalle helpommaksi kertoa ja yleisölle ymmärrettävämmäksi kuulla.

Koulutuksen käyneen kokemusasiantuntijan voi myös tilata esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksiin osaksi opetusta, ammattilaisten koulutuksiin, seminaareihin tai tapahtumiin. 

Sulattamo tarjoaa koulutusta, kokemusasiantuntiijatoimintaa ja asiantuntijuutta järjestökentän käyttöön valtakunnallisesti ja kehittää toimintaa edelleen.

Kaunis mieli -kokemustoiminta on kehitetty Sulattamon Kaunis mieli -hankeessa (2018-2020). 

Kulttuurin Verso -hanke

Taiteen Sulattamon Kulttuurin Verso -hanke (2019-21) kehittää vertaistoimintamallia, jossa hyödynnetään niin ikään soveltavan taiteen keinoja.  Hankkeen tavoitteena on edistää mielenterveystoipujien osallisuuden kokemusta taiteen keinoin.

Hankkeessa kehitetään myös koulutusmallia, jolla koulutetaan soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaajia, jotka käyttävät toimintamenetelminään erilaisia taidemuotoja. 

Tervetuloa Sulattamolle!

Tarjoamme maksutonta ryhmätoimintaa syksyllä 2021 jokaisena arkipäivänä osoitteessa Malmin raitti 17. Ovemme ryhmätoimintoihin ovat avoinna kaikille ikään, taitoihin tai diagnoosiin katsomatta.

Liittymällä sähköpostilistalle, saat ensimmäisenä tietoa Taiteen Sulattamon toiminnasta, tapahtumista ja työpajoista.

Haluatko saada tietoa Sulattamon työpajoista, tapahtumista ja muusta toiminnasta?

Liity Sulattamon sähköpostilistalle