Taiteen Sulattamo ry

Taide- ja mielenterveysjärjestö, joka tekee mielenterveystyötä taiteen keinoin

Taiteen Sulattamon toiminnan tarkoituksena on edistää positiivista mielenterveyttä taidelähtöisin menetelmin. Tarjoamme yhteisöllistä taidetoimintaa sekä taidelähtöistä kokemusasiantuntija- ja vertaistoimintaa sekä erilaista ryhmätoimintaa. Teemme myös  kehittämis- ja vaikuttamistyötä mielenterveyden teemojen ja kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi.

Avun saaminen voi joskus olla haastavaa ja siksi onkin tärkeää, että monenlaista apua on tarjolla toipumisen eri vaiheissa. Auta meitä ylläpitämään maksutonta taidetoimintaa mielenterveyden tueksi.

LUE LISÄÄ

Meistä

Taiteen Sulattamo ry on valtakunnallinen taide- ja mielenterveysjärjestö, joka tuottaa taiteen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa toipumista edistävää taide-, koulutus- ja ryhmätoimintaa pääasiallisesti mielenterveys- ja päihdetoipujille.

Taiteen Sulattamon toimintaan ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat edistää osallisuutta ja mielen hyvinvointia yhteisöllisen toiminnan avulla. Toimintaan osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta taiteen tekemisestä.

Luovaa taidetoimintaa, -produktioita ja muuta toimintaa

Taiteen Sulattamon toiminnan ytimessä ovat luova taidetoiminta ja taidekurssit, sekä niissä syntyvät taiteelliset produktiot. Taidetoiminta on tavoitteellista ja tähtää siihen, että tuotos esitetään yleisölle. Produktioihin osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja omaan motivaatioon.

Toiminnan pääasiallisena kohderyhmänä ovat mielenterveystoipujat, joille taidetoimintaan osallistuminen sekä taiteen ja kulttuurin kokeminen voivat jäädä helposti saavuttamattomiin mm. osallistumismaksujen takia. Taidetoimintaa ohjaavat ammattitaiteilijat, vertaisohjaajat sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Taiteen Sulattamon taidetoiminta sekä kurssit ovat osallistujille maksuttomia.

Liittymällä sähköpostilistalle saat ensimmäisenä tietoa Taiteen Sulattamon toiminnasta, tapahtumista ja taidetoiminnasta.

Tervetuloa Sulattamolle!

Tarjoamme maksutonta luovaa taidetoimintaa jokaisena arkipäivänä osoitteessa Malmin raitti 17. Ovemme ryhmätoimintoihin ovat avoinna kaikille.

Kokemus- ja vertaistoiminta

Taiteen Sulattamo järjestää taiteen keinoin toteutettavaa kokemus- ja vertaistoimintaa. Toiminta pitää sisällään kokemusasiantuntija- ja vertaisohjaajakoulutuksia, kouluttajien koulutuksia sekä tukiverkoston valmistuneille kokemusasiantuntijoille, vertaisohjaajille ja kouluttajille. Lisätietoa Sulattamon kokemus- ja vertaistoiminnasta löydät alta.

Kehittämishankkeet

Kehittämishankkeet ovat Taiteen Sulattamon perustoiminnasta (taidetyöpajatoiminta, kokemus- ja vertaistoiminta, taiteelliset produktiot) irrallisia toimintoja, joilla pyritään vaikuttamaan yhteiskunnallisiin rakenteisiin sosiaalialan järjestötyön kentällä, edistämään mielenterveys- ja päihdetoipujien hyvinvointia sekä luomaan Sulattamolle ja muulle järjestökentälle uusia toimintamalleja tukemaan mielenterveystyötä. 

Käynnissä olevat kehittämishankkeet


Voit tukea toimintaamme monin eri tavoin.

Voit tulla mukaan vapaaehtoiseksi, lahjoittaa tai liittyä jäseneksi.

Auta meitä auttamaan toipumisen tiellä. Lahjoita

Haluatko saada tietoa Sulattamon työpajoista, tapahtumista ja muusta toiminnasta?

Liity Sulattamon sähköpostilistalle