Taiteen Sulattamo ry on taide- ja mielenterveysjärjestö, joka tuottaa taiteen ammattilaisten kanssa yhteisöllistä taidetoimintaa mielenterveystoipujille ja muille syrjätymisvaarassa oleville erityisryhmille. Tule mukaan työpajoihin, tapahtumiin tai jäseneksi!

 


Taiteen Sulattamon tehtävänä on tuottaa yhteisöllistä taidetta ja antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus olla osana taidetta tuottavaa yhteisöä. Sulattamon toiminta kehittää osallistujien elämänhallinnan taitoja taiteellisen ilmaisun, osallisuuden ja vastuun kautta. Yhdistys on perustettu keväällä 2013.

 

Taiteen Sulattamon toiminta sai alkunsa

…vuonna 2012 niistä kokemuksista, joita perustajilla, ohjaaja, mielenterveyshoitaja Eveliina Lafghanilla, näyttelijä-tuottaja Panu Vauhkosella ja tanssija-koreografi Jaana Irmeli Turusella oli mielenterveyskuntoutujien taidetoiminnasta. Erityisen sysäyksen antoi Lilinkotisäätiön ja KokoTeatterin yhteistyönä tuotettu Peili-teatteriproduktio (2012), jossa monet sulattamolaiset olivat mukana. Sittemmin Sulattamon vahvuuteen on liittynyt näyttelijä-ohjaaja Helena Ryti, jonka ohjaustyöt “Mielen osoitus” ja “Sivuvaikutuksia” Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrisen säätiön ja Lahden kaupunginteatterin suojissa on tuotettu yhdessä mielenterveyskuntoutujien kanssa soveltavan teatterin periaatteiden mukaisesti. 

 

Taiteen Sulattamo tuottaa

…ammattitasoista kulttuuria ja taidetta yhdessä ammattitaiteilijoiden ja erityisryhmien kanssa.

Sulattamo ehkäisee mielenterveystoipujien ja muiden erityisryhmien syrjäytymistä ja tukee heidän toipumista ja elämänhallintaa tarjoamalla hyväksytyn ja vastuullisen roolin taideyhteisön sisällä ja sen edustajana. Sulattamossa mielenterveyden kokemusasiantuntijat, toisin sanoen toipujat itse, ovat antavana osapuolena kaikkia hyödyttävässä mielenterveystyössä.

Taiteen Sulattamon toiminnan keskiössä ovat luovat työpajat ja niistä syntyvät taiteelliset produktiot. Produktioihin osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja omaan motivaatioon.

Perustoiminnan lisäksi meillä on valtakunnallisia kehityshankkeita, joiden keskiössä on uusien taidelähtöisten menetelmien kehittäminen ja juurrutus mielenterveystyön kentälle. Hankkeet toimivat yhteistyössä luovien työpajojen kanssa. 

 

Taiteilijoille

…Sulattamo tarjoaa mahdollisuuden olla mukana yhteiskunnallisesti merkittävässä toiminnassa. Yhteisöllinen taide tarjoaa sekä väyliä oman taiteen tekemiseen että merkitystä omalle tekemiselle. Se auttaa taiteilijaa ymmärtämään taidettaan osana laajempaa yhteiskunnallista diskurssia ja myös välittämään syvempiä sisältöjä taiteensa kokijoille.

Sulattamo haluaa osoittaa, että yhteistyössä toisten kanssa jokainen voi tehdä enemmän kuin mihin koskaan yksin pystyisi.

 

ARVOT

 

Edelläkävijyys – Sulattamo on osaava alansa kehittäjä. Se luo taiteeseen ja mielenterveystyöhön uusia toimintamalleja, se oppii ja ennakoi toimintaympäristönsä muutoksia. Lisäkse se työskentelee vahvana vaikuttajan sote-, hyte-, terveys- ja taidesektoreiden välillä kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi.

 

Yhteisöllinen tasavertaisuus – Sulattamo pitää huolta omistaan, hyväksyy erilaisuuden ja antaa jäsenilleen mahdollisuuden olla tavoitteeseen pyrkivän ryhmän tasavertaisia jäseniä. Se tarjoaa heille uuden tulokulman ja tarttumapinnan yhteiskuntaan. 

 

Uskallus – Sulattamon olemassaolo on yhteiskunnallinen kannanotto. 

 

Vastuullisuus – Sulattamon tavoite on, että kaikki sen toiminta on kestävän kehityksen mukaista ja läpiväkyvää organisaation sisällä ja ulospäin.

 

TULE MUKAAN

Oletko kiinnostunut näyttelemisestä, musiikinteosta, taidemaalauksesta, tanssista tai taiteen tekemisestä ylipäätään? Meillä voit osallistua taiteen tekemiseen. Yksin tai ryhmässä. Taiteen Sulattamo tekee taideproduktioita yhteistyössä jäsenten ja ammattilaisten kanssa.

Meillä pääset tekemään produktiota alusta alkaen aina valmiiseen lopputulokseen asti. Meillä myös pyritään siihen, että kaikella mitä teemme, on aina merkitystä. Kun seuraavaa produktiota suunnitellaan, pääset mukaan alusta asti. Voit olla mukana suunnittelussa, käsikirjoituksessa, harjoittelussa, esiintyjänä, muusikkona, taidemaalarina, tanssijana – melkein missä tahansa.

Jokaisella on oikeus tehdä taidetta, jokaisella on oikeus nauttia taiteesta.

Taiteen Sulattamo yhdistää harrastelijat ja ammattilaiset, uudet ja vanhat. Yhteistyössä on voimaa!

Mikäli olet kiinnostunut olemaan mukana hienoissa tuotoksissa, ota toki yhteyttä tai tule rohkeasti mukaan työpajatapaamisiin!

 

TUNNUSTUKSET

 

UUSMAALAINEN KULTTUURITEKO 2020

Kaunis mieli -projekti

Uudenmaan liitto

 

MIELETÖN TEKO 2019

Kaunis mieli -projekti

Koala-ryhmä

 

VUODEN POMPPU 2019

Mielenterveyden keskusliitto 

 

VUODEN 2018 MIELENTERVEYSHOITAJA 

Eveliina Lafghani, Taiteen Sulattamon toiminnanjohtaja

Suomen mielenterveyshoitoalan liitto ry

 

VUODEN ORGANISAATIO 2016

Tukilinja